състезатели
5 196

Териториална надпревара ера 2- Старт на 06.07.2018, в 15:00 часа сървърно време [GMT +2].
- Продължителност - 24 дни.
- Безплатен вход.


Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво. Това не важи за акаунти от версия 5, където няма нива. Условието за акаунтите от версия 5 е те да са с повече от 500 точки и да са регистрирани преди повече от 1 седмица. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.


Игрови правила на турнира- Скорост на развитие на империите – Мега Блиц (х10) – десет пъти по-бързо от нормалното.
- Всички играчи ще стартират със столица с развити сгради и проучвания на определени нива (например Ферми 5, Крепост 6, Казарми 5, Централизирана власт 5 и други) и 200 000 население.
- Всички играчи започват с по 1 милион от всеки ресурс и бонус предмети.
- Няма да се трупа бездомно население в нито един етап от развитието на империите.
- Играчите ще разполагат с нова версия на управленията, специално за този свят.
- Съюзите са ограничени до максимум 10 членове.
- На картата има 36 замъка.
- Превземането на съюзни замъци ще става чрез нов модул – принадлежност. Успешните обсади срещу съюзен замък няма да свалят нива от крепостта му, а ще отнемат точки от новия показател "принадлежност". Всеки замък ще има максимално допустима принадлежност в зависимост от нивото на крепостта му. Единственият начин за повишаване на принадлежността е чрез време - всеки 12 минути тя се покачва с 2 точки до достигане на позволения максимум. Когато един съюз проведе успешна крепостна обсада срещу даден замък, от замъка ще се отнема определено количество принадлежност. Точната стойност на отнетото ще се определя от ново съюзно проучване - "Завоевател". Колкото по-високо е неговото ниво, толкова повече точки принадлежност ще може да се отнемат с 1 удар. Замъкът се счита за превзет, когато съюз успее да намали неговата принадлежност до 0. Проучването има и втори ефект - определя стартовата принадлежност при превземане на замък, без значение дали той е независим или отнет от друг съюз. Само атаки със съюзна армия ще могат да отнемат точки принадлежност от замък. Независимите замъци нямат принадлежност. Един независим замък се счита за завладян, когато в него останат по-малко от 1000 единици.
- За да завладеете замък, вече окупиран от противников съюз, трябва да имате проучено поне 1 ниво на Завоевател.
- Съюзното взаимно подпомагане ще е активно. На всеки час може да искате помощ от Вашите съюзници за по-бързи строеж/проучване на 1 сграда или 1 проучване, които са текущо в прогрес. Всеки един от Вашите съюзници ще може да съкрати по 1 минута от времето за строеж/проучване на желаната сграда/проучване. Взаимното подпомагане е ограничено само в рамките на съюза и няма да може да помагате на играчи извън него.

- Към всеки замък, контролиран от съюз, ще се пускат възходящи по ниво номадски атаки през 2 часа. Всяка спряна атака ще дава защитни точки. През това време замъкът може да бъде атакуван и от други съюзи.
- Всяка следваща номадска атака ще е от по-високо ниво и ще е по-силна от предходната, но и ще дава повече защитни точки. Всяка номадска атака е видима за всички играчи в света. Загубата на номадска атака означава и автоматична загуба на замъка.
- Точкуването става на следния принцип: първо ниво спряна атака носи 5 защитни точки, като всяка следваща носи по 1 точка повече от предишната. На всеки 10 атаки точките разлика се увеличават с 1. Пример: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,36,39
- Защитните точки за всеки замък се акумулират вътре в него.
- Събраните защитни точки се прибавят към общия резултат на съюза само в случай на загуба на номадска атака.
- Ако замъкът бъде превзет от друг съюз, този съюз автоматично придобива и всички акумулирани в него защитни точки. Замъкът е защитен от атаки на други съюзи за 30 минути след превземането, но не е защитен от номади.
- Новият собственик на замъка продължава защитата му срещу номадски атаки от нивото, което предишният собственик е достигнал.
- Ако номадска атака бъде загубена, замъкът става независим и може отново да бъде превзет от съюз, но най-рано след 2 часа.
- След като независим замък бъде превзет отново от съюз, номадските атаки към него започват от най-ниското ниво.
- Номадските атаки няма да дават злато от обоз.
- Номадските атаки ще се увеличават в сила с 5% на ден.
- За всеки замък, притежаван от съюза, номадските атаки към него ще се увеличават в сила с 5%.
- Лимитът на разположена в съюзно владение армия е увеличен на 500 милиона войници.
- Цената и времето за строеж на великия храм са намалени 4 пъти.
- Бонусите и негативите ефекти за акаунт под влиянието на замък са увеличени четворно.

- Личната армия вече няма да се възстановява автоматично след сражение. Единиците, които подлежат на възстановяване ще бъдат пращани в нов таб Лазарет на Оперативния център. Единиците там могат да бъдат възстановени безплатно в рамките на 84 часа след битка, в противен случай ще изчезнат от Лазарета.
- Безплатното възстановяване е ограничено до 65% от изгубените в битка единици - 15% базово за нападател и 15% за защитник, като всяко ниво на Военна медицина го увеличава с 0,5% за нападател/1% за защитник;
- Ще може да възстановявате 35% от изгубените в битка единици срещу диаманти, без значение от нивото на Военната медицина;
- Възстановяването ще се осъществява винаги в Столицата и няма да бъде възможно, докато играчът е под заключваща атака. Когато армията е била в атака, възстановяването ще е възможно след връщането й в началната точка;
- Единиците ще са групирани според типа и класа си;
- Има таймер, който отброява оставащото време за възстановяване;
- Съюзната армия ще продължи да се възстановява автоматично, но според новите проценти и логика за атакуващ/защитник.
- Разликите в падането на морала по време на битка се увеличават от диапазон 1-7 точки на рунд на диапазон 2-8 точки на рунд.
- Без турнири.
- Няма Ваканционен мод.

- Ще бъдат включени нови модификатори на щастие - смърт на император/императрица ще води до загуба на 10 щастие, смърт на губернатор/генерал в защита ще води до загуба на 5 щастие, сключване на династичен брак ще води до печалба на 5 щастие, превръщане на колония в неразрушима ще води до печалба на 10 щастие, откупването на пленен велик човек ще води до печалба на 10 щастие.
- Прирастът на населението ще се влияе от щастието му - занижено щастие ще води до занижен прираст.
- Очакваната сила на варварски атаки ще влияе на щастието - колкото по-голяма е силата, толкова по-нещастно ще е населението. Ако очакваната сила на варварската атака е над 500%, ще губите по 1 точка щастие за всеки допълнително 10% отгоре.
- Големите фестивали ще дават по 3 точки щастие вместо по 2.


Класиране- Класирането е според общия резултат от събрани защитни точки. При равни защитни точки, предимство получава съюзът с повече нетни точки.


Награди:- Играчите от съюзите на първите 3 места в крайното класиране ще получат медали за шампиони на Териториална надпревара в профилите си.
- Играчите от всички съюзи, които са успели да спрат поне 1 номадска атака, ще получат отличие Защитник.
- Играчите от съюзите класирани в топ 50 ще получат медали за участници в Териториална надпревара.
- Съюзите класирани на първите 50 места в крайното класиране ще получат диаманти, както следва: за 1-во място - 5 000 000 диаманта, за 2-ро място – 3 000 000 диаманта, за 3-то място – 2 000 000, за 4-то място – 1 500 000, за 5-о място – 1 250 000, от 6-о място до 10-о място – 1 000 000 на съюз, от 11-о място до 25-о място – 500 000 на съюз, от 26-о до 50-о място – 250 000 на съюз.
*Всички диаманти ще бъдат раздадени под формата на ваучери с ПИН код.


*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.