състезатели
1 964

Териториална надпревара сезон 5- Старт на 25.05.2022 в 15:00 часа сървърно време [GMT +2].
- Продължителност - 21 дни.
- Безплатен вход.


Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво. Това не важи за акаунти от версия 5, където няма нива. Условието за акаунтите от версия 5 е те да са с повече от 500 точки и да са регистрирани преди повече от 1 седмица. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.


Игрови правила на турнира- Скорост на развитие на империите – Мега Блиц (х10) – десет пъти по-бързо от нормалното.
- Всички играчи започват с по 1 милион от всеки ресурс и бонус предмети.
- Съюзите са ограничени до максимум 10 членове.
- На картата има 36 замъка.
- Превземането на съюзни замъци ще става чрез нов модул – принадлежност. Успешните обсади срещу съюзен замък няма да свалят нива от крепостта му, а ще отнемат точки от новия показател "принадлежност". Всеки замък ще има максимално допустима принадлежност в зависимост от нивото на крепостта му. Единственият начин за повишаване на принадлежността е чрез време - всеки 12 минути тя се покачва с 2 точки до достигане на позволения максимум. Когато един съюз проведе успешна крепостна обсада срещу даден замък, от замъка ще се отнема определено количество принадлежност. Точната стойност на отнетото ще се определя от ново съюзно проучване - "Завоевател". Колкото по-високо е неговото ниво, толкова повече точки принадлежност ще може да се отнемат с 1 удар. Замъкът се счита за превзет, когато съюз успее да намали неговата принадлежност до 0. Проучването има и втори ефект - определя стартовата принадлежност при превземане на замък, без значение дали той е независим или отнет от друг съюз. Независимите замъци нямат принадлежност. Един независим замък се счита за завладян, когато в него останат по-малко от 1000 единици.
- За да завладеете замък, вече окупиран от противников съюз, трябва да имате проучено поне 1 ниво на Завоевател.
- Към всеки замък, контролиран от съюз, ще се пускат възходящи по ниво номадски атаки през 2 часа. Всяка спряна атака ще дава защитни точки. През това време замъкът може да бъде атакуван и от други съюзи.
- Всяка следваща номадска атака ще е от по-високо ниво и ще е по-силна от предходната, но и ще дава повече защитни точки. Всяка номадска атака е видима за всички играчи в света. Загубата на номадска атака означава и автоматична загуба на замъка.
- Точкуването става на следния принцип: първо ниво спряна атака носи 5 защитни точки, като всяка следваща носи по 1 точка повече от предишната. На всеки 10 атаки точките разлика се увеличават с 1. Пример: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,36,39
- Защитните точки за всеки замък се акумулират вътре в него.
- В случай на загуба на номадска атака събраните защитни точки не се губят и се прибавят към общия резултат на съюза.
- Ако замъкът бъде превзет от друг съюз, този съюз автоматично придобива и всички акумулирани в него защитни точки. Замъкът е защитен от атаки на други съюзи за 30 минути след превземането, но не е защитен от номади.
- Новият собственик на замъка продължава защитата му срещу номадски атаки от нивото, което предишният собственик е достигнал.
- Ако номадска атака бъде загубена, замъкът става независим и може отново да бъде превзет от съюз, но най-рано след 2 часа.
- След като независим замък бъде превзет отново от съюз, номадските атаки към него започват от най-ниското ниво.
- Номадските атаки няма да дават злато от обоз.
- Номадските атаки ще се увеличават в сила с 5% на ден.
- За всеки замък, притежаван от съюза, номадските атаки към него ще се увеличават в сила с 5%.
- Лимитът на разположена в съюзно владение армия е увеличен на 500 милиона войници.
- Цената и времето за строеж на великия храм са намалени 2 пъти.
- Бонусите и негативите ефекти за акаунт под влиянието на замък са увеличени четворно.
- Без турнири.
- Няма Ваканционен мод.
- Ще бъдат налични Пещерите на Завоеванието.
- Чрез даряване на лични предмети в съюзната хазна, ще може да се изработват съюзни предмети, които да се използват за съюзни цели. За изработката на 1 съюзен предмет ще са необходими 20 лични предмета от същия вид. Изработката ще отнема определено време. Могат да се даряват както постоянни, така и временни предмети, като вече изработеният съюзен предмет винаги ще бъде временен. Използването ще е аналогично на това на личните предмети - от Оперативния център на съюзно владение, съответно, в защита от таб Разположение, в атака от таб Атакуване.
- Ще бъде налично Профилиране на лична и съюзна армия.
- Ще бъдат налични Подобрени лични и съюзни крепости.


Класиране- Класирането е според общия резултат от събрани защитни точки. При равни защитни точки, предимство получава съюзът с повече нетни точки.


Награди:- Играчите от съюзите на първите 3 места в крайното класиране ще получат медали за шампиони на Териториална надпревара в профилите си.
- Играчите от всички съюзи, които са успели да спрат поне 1 номадска атака, ще получат отличие Защитник.
- Играчите от съюзите класирани в топ 25 ще получат медали за участници в Териториална надпревара.
- Съюзите класирани на първите 25 места в крайното класиране ще получат временни диаманти, както следва: за 1-во място - 5 000 000 временни диаманта, за 2-ро място – 3 000 000 временни диаманта, за 3-то място – 2 000 000, за 4-то място – 1 500 000, за 5-о място – 1 250 000, от 6-о място до 10-о място – 1 000 000 на съюз, от 11-о място до 25-о място – 750 000 на съюз.
*Всички диаманти ще бъдат раздадени под формата на ваучери с ПИН код.


*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.